TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA

Pri pouku tehnike in tehnologije v 7. in 8. razredu uporabljamo delovni zvezek z delovnim gradivom od založbe Izotech. V 6. razredu pa tega kompleta ne uporabljamo.

izotech7     izotech8

Na teh straneh bodo objavljene slike izdelkov učencev, filmi postopkov izdelave posameznih izdelkov po fazah in načrti, po katerih se različni izdelki izdelujejo.

Stran je namenjena temu, da bi se učenci lahko že pred začetkom izdelave posameznih izdelkov, seznanili s tem, kaj bodo morali med uro početi in kako, ter katere materiale, orodje in pripomočke bodo pri delu uporabljali.

Vse to pa le zato, da bi pouk potekal čim hitreje in da bi lahko izdelali čim več izdelkov. Tehnike in tehnologije je namreč le 35 ur na leto, kar pomeni, da se z učenci vidimo v celem šolskem letu le 18-krat po dve šolski uri, kar je definitivno premalo za izdelavo vseh izdelkov ki so predvideni. Tako pa bi učenci k pouku prišli pripravljeni na to kar bodo počeli in bi se lahko takoj spravili k delu in si tudi sami pripravili orodje in materiale, ki jih bodo pri delu potrebovali.